קלפי שפת האור - Light Language Cards

This cards were created from a clear heart intention,

From a space of service and support to the community of light and Light language speakers in Israel and in the world.

The cards are charged with the Curanderos lineage energies 

and are dedicated to our journey on earth

and the expansion of light on the planet. 

With heart gratitude to the Curanderos lineage and Starr Fuentes,

The lineage holder, for this wonderous wisdom. 

קלפי אלה נוצרו מתוך כוונת לב צלולה

ממרחב של שירות ותמיכה

עבור קהילת האור ודוברי שפת האור בישראל ובעולם.

הקלפים מוטענים בתדרי שושלת הקורנדרוס

ומתוך הקדשה למסע על פני האדמה והתרחבות האור בפלנטה.

בהודיה מעומק הלב לשושלת הקורנדרוס ולסטאר פואנטס,

מחזיקת השושלת, על החוכמה המופלאה הזו.

To order your deke and for more details, press here   

 להזמנת הקלפים ו/או יצירת קשר לפרטים נוספים,  לחצו כאן   .