top of page
חניכות לידע שפת האור רמות 1,2,3
חניכות לידע שפת האור רמות 1,2,3

הזמנת סדנה / אונליין

|

בתיאום אישי

חניכות לידע שפת האור רמות 1,2,3

שפת האור, ידע עתיק משושלת הקורנדרוס משבטי המאיה במקסיקו. ידע המכיל חוכמה עתיקה, שהועברה מפה לאוזן, משמאן לשמאן במשך מאות שנים, על טבע המציאות שלנו, הרחבת התודעה האישית ועל האפשרויות להגשמת יעדים ורצונות במציאות הגשמית

Registration is Closed
See other events

מועד ומיקום - Time & Location

הזמנת סדנה / אונליין

בתיאום אישי

האירוע - The Event

שפת האור, ידע עתיק משושלת הקורנדרוס משבטי המאיה במקסיקו.

ידע המכיל חוכמה עתיקה, שהועברה מפה לאוזן, משמאן לשמאן במשך מאות שנים, על טבע המציאות שלנו, הרחבת התודעה האישית ועל האפשרויות להגשמת יעדים ורצונות במציאות הגשמית.

* שפת האור 1 – הרמה הראשונה - אני קוראת לה: "מתחילים לשחק בצבעים וצורות", משום שהיא פותחת אותנו לתפיסת מציאות חדשה ובחירה מודעת של מי אנחנו והאנרגיה שאנחנו מייצרים בתוכנו. זוהי סדנה שפותחת את צינור האור שלנו לתודעת שפת האור והיא ריפוי אנרגטי עוצמתי. ברמה זו נחנכים לבסיס הראשוני של שפת האור, לומדים 7 תדרי אור בצבעים שונים ו7 צורות גאומטריות. לומדים ליצור מפה אנרגטית, גריד אישי (Grid, רשת) שנמצא בהילה שלנו, על עמוד הצ'אקרות ויוצר שינוי וסינכרון אנרגטי. הגריד כמו 'מזמין' את ההילה (השגה האנרגטי) לפעול מתוך מודעות וכוונה שאנחנו בוחרים לשים. אנחנו יכולים ליצור גרידים יות עבור עצמנו ועבור אחרים, עבור חפצים ועבור מרחבים (בית, חדר, משרד וכ"ד). אנחנו יכולים לשדר את שפת האור להילה של אדם אחר ולמרחב על מנת להביא לריפוי או להעלאת התדר.

* שפת האור 2 – הרמה השנייה – מתקדמים - אני קוראת לה: "מניעים תהליכי חיים", משום שברמה זו, אנחנו נחנכים ליצירה מודעת של תהליכים בחיינו, יצירה במרחב הגשמי ובתנאי הזמן.

כל תנועה, תהליך בחיינו קורה במרחב הגשמי ובזמן מסויים. למשל: הריון לוקח תשעה חודשים, לימוד של מקצוע לוקח את פרק הזמן שלו, נסיעה ממקום מסויים לאחר.. רמה זו מאפשרת לנו להכניס מודעות, בחירה וכוונה לתהליכי החיים שלנו.

ברמה זו אנו לומדים:

7 צורות גיאומטריות נוספות ו-9 תדרי אור בצבעים נוספים.

11 סטים של מערכות פיזיולוגיות בגוף, שהן גם גרידים לריפוי בפני עצמן, כמו: סט השלד, הנשימה, השרירים וכד'. שיאפשרו העמקה ליצירת ריפוי ספציפי עבור מחלות ומרחבי תודעה הקיימים בגופינו.

11 במות, המייצגות מרחבי חיים, שהן גרידים בפני עצמן.

נלמד ליצור גרידים, של 49 צבעים וצורות, ליצירת תהליכים מודעים, להבאת הרצונות שלנו, המטרות שלנו, לידי מימוש בגשמי.

** מעבר להכל, החניכות לשפת האור הן ריפוי עצמי, העברת אור עוצמתי בכל הרבדים השונים של הקיום, הרובד הפיזי, הרגשי, המנטלי, והרוחני ואף מעבר לכך.. זוהי הזמנה לקפיצת מדרגה בחיים ופתיחת התודעה ליצירת מציאות ברמה חדשה **

לפרטים נוספים ותיאום, שרון לב ארי 0523680565

www.mighty-light-shine.com

לשתף - Share

bottom of page